Jaunumi

DMML izstrādes progress

2020. g. sākumā SIA ROBO HUB komanda uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” realizāciju. DMML tiek izstrādāts pēc 2019.gada septembrī Ministru kabinetā pieņemtā, pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības standarta, kas sniegs skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes…

Lasīt vairāk

Digitāla mācību un metodiskā līdzekļa izstrādes projekts turpinās.

SIA ROBO HUB īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” norit veiksmīgi, neskatoties uz 2020.gada lielo izaicinājumu COVID-19. Darba stils tika pārstrukturizēts un pielāgots visām mūsdienu iespējām, lai strādātu attālināti. Bez kavējumiem notikušas tiešsaistes sapulces gan ar darbiniekiem, gan ar…

Lasīt vairāk

SIA ROBO HUB uzsāk ES fonda projekta realizāciju digitāla mācību un metodiskā līdzekļa izstrādē.

Ar šā gada 2.janvāri SIA ROBO HUB ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” realizāciju. Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest digitālo mācību un metodisko līdzekli izglītojošajā robotikā pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatizglītības pakāpē. Galvenie ieguvumi pēc projekta realizācijas: interesants…

Lasīt vairāk

Pārmaiņas mācību saturā skolās un pirmsskolās.

Globalizācija un IT tehnoloģiju straujā attīstība un vērtību daudzveidība paredz ieviest mācību priekšmetus, kuru pamatā ir caurviju prasmes nevis atsevišķu, nesaistītu priekšmetu apguve.

Lasīt vairāk
Robotika sākumskolā, STEM un robotika

5 svarīgākie iemesli robotikas apguvei agrā bērnībā

Kāpēc jāmāca robotika sākumskolā? Mūsu bērni lieliski prot apieties ar viedierīcēm un Lego konstruktoriem. Kāpēc? Gluži vienkārši, jo tas ir interesanti. Un kā būtu ja šie interesantie palīglīdzekļi tiktu iesaistīti pirmsskolu un pamatskolu mācību programmās? Tas ir iespējams un tiek prakstizēts jau vairākās skolās Latvijā. 

Lasīt vairāk
Roboti un robotikas nodarbības, STEM roboti bērniem

KĀ ROBOTIKA VAR ATDZĪVINĀT EKSAKTĀS ZINĀTNES (STEM)?

Ar vien vairāk tiek uzsvērts, ka Latvijā trūkst eksakto zinātņu jeb STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) speciālistu. Strauji attīstoties tehnoloģijām un robotizācijai, Latvijas mācību iestādes pastiprināti izrāda interesi par STEM.Tradicionālā veidā STEM priekšmeti tiek pasniegti atsevišķi un tas ir nepietiekami lai veidotu bērniem izpratni par procesu mijiedarbību.

Lasīt vairāk

A/S Emergen Tech Creativity day

Šogad oktobris IT uzņēmumā Emergn iezīmējas ne tikai ar pirmo skolas brīvlaiku, bet arī ar ikgadējo tradīciju – Tech Creativity day jeb Tehniskās jaunrades dienu!

Lasīt vairāk

ROBO HUB ierodas Brazīlijā

Robotika un tehnoloģijas. Paciemojāmies Pludmales sporta centra Brazīlija bērnu nometnē.

Lasīt vairāk

Robotikas skola “LMT Brīvības centrā” Ģertrūdes ielā 12

Gaidām robotikas nodarbībās jaunajā Latvijas Mobilais Telefons (LMT) Brīvības centrā Ģertrūdes ielā 12.

Lasīt vairāk

Robotikas nodarbības Valmierā setdienas rītos

Kopš 2018. gada marta Robotikas skola ROBO HUB vada robotikas nodarbības Valmierā, Valmieras jaunatnes centrā VINDA.

Lasīt vairāk