Jaunumi

Pārmaiņas mācību saturā skolās un pirmsskolās.

Globalizācija un IT tehnoloģiju straujā attīstība un vērtību daudzveidība paredz ieviest mācību priekšmetus, kuru pamatā ir caurviju prasmes nevis atsevišķu, nesaistītu priekšmetu apguve.

Lasīt vairāk
Robotika sākumskolā, STEM un robotika

5 svarīgākie iemesli robotikas apguvei agrā bērnībā

Kāpēc jāmāca robotika sākumskolā? Mūsu bērni lieliski prot apieties ar viedierīcēm un Lego konstruktoriem. Kāpēc? Gluži vienkārši, jo tas ir interesanti. Un kā būtu ja šie interesantie palīglīdzekļi tiktu iesaistīti pirmsskolu un pamatskolu mācību programmās? Tas ir iespējams un tiek prakstizēts jau vairākās skolās Latvijā. 

Lasīt vairāk
Roboti un robotikas nodarbības, STEM roboti bērniem

KĀ ROBOTIKA VAR ATDZĪVINĀT EKSAKTĀS ZINĀTNES (STEM)?

Ar vien vairāk tiek uzsvērts, ka Latvijā trūkst eksakto zinātņu jeb STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) speciālistu. Strauji attīstoties tehnoloģijām un robotizācijai, Latvijas mācību iestādes pastiprināti izrāda interesi par STEM.Tradicionālā veidā STEM priekšmeti tiek pasniegti atsevišķi un tas ir nepietiekami lai veidotu bērniem izpratni par procesu mijiedarbību.

Lasīt vairāk