Новости

Ekspertu vērtējums par ROBO HUB izstrādāto Digitālo mācību līdzekli robotikā

Esam apkopojuši informāciju par Aprobācijas rezultātiem Latvijas skolās kā arī saņēmuši nozares profesionāļu recenzijas par projektu “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” (DMML) Kādas pirmās atsauksmes par “Digitālo mācību līdzekli robotikā”? Aprobācijas…

Читать больше

DMML aprobācija Latvijas skolās

ROBO HUB komanda 2021. g. pirmajā ceturksnī «straujiem soļiem» tuvojas projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” (DMML) noslēgumam.  DMML izstrādē ieguldīts ievērojams darbs un esam nonākuši noslēguma fāzē. DMML tiek aprobēts Latvijas skolās un Pirmsskolas izglītības iestādēs. Aprobācija ir neatņemams digitālā mācību līdzekļa izstrādes posms,…

Читать больше

Digitālais mācību līdzeklis robotikā

Ir pagājis viens gads kopš ROBO HUB komanda uzsākusi darbu pie projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” (DMML) Kā mums līdz šim gājis un kas paveikts? 2020. g. bijis pārsteigumiem bagāts jebkuram no mums. Covid 19 ierobežošanas pasākumi robotikas skolas ROBO HUB mācību darbu ietekmēja…

Читать больше

DMML izstrādes progress

2020. g. sākumā SIA ROBO HUB komanda uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” realizāciju. DMML tiek izstrādāts pēc 2019.gada septembrī Ministru kabinetā pieņemtā, pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības standarta, kas sniegs skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem, –…

Читать больше

Работа реализации проекта ЕС фонда в области разработки цифрового учебно-методического пособия успешно продолжается

ROBO HUB успешно продолжает реализовать проект Европейского Социального фонда, несмотря на вызов вируса COVID-19 Благодаря переструктурированию стиля работы и использованию современных технических возможностей, была реализована дистанционная работа.  Без опозданий были проведены онлайн собрания как с работниками, так и с деловыми партнерами. Для разработки материалов, хранения документации и фиксации задач,…

Читать больше

SIA ROBO HUB приступает к реализации проекта ЕС фонда в области разработки цифрового учебно-методического пособия

Второго января этого года предприятие SIA ROBO HUB приступило к реализации проекта Европейского Социального фонда «Цифровое учебно-методическое пособие по образовательной робототехнике для дошкольных учреждений и основой школы».         Цель проекта – разработать и ввести в дошкольных учреждениях и основной школе цифровое учебно-методическое пособие в области образовательной робототехники.

Читать больше

Изменения в содержании обучения в школах и дошкольных учреждениях

Глобализация и стремительное развитие ИТ-технологий, а также многообразие ценностей предусматривает введение учебных предметов, в основе которых – развитие гибких навыков, а не освоение не связанных между собой предметов.

Читать больше
Robotika sākumskolā, STEM un robotika

ROBO HUB – член ассоциации LETERA

С 26.03.2018 школа роботики ROBO HUB является членом Латвийской ассоциации электротехнической и электронной промышленности LETERA.

Читать больше
Roboti un robotikas nodarbības, STEM roboti bērniem

Как робототехника может возрадить интерес к точным наукам (STEM)

Все чаще подчеркивается, что в Латвии ощущается нехватка специалистов по естественным наукам или STEM (наука, технологии, инженерия, математика). В связи с быстрым развитием технологий и роботизации латвийские образовательные учреждения проявляют растущий интерес к STEM.

Читать больше

A/S Emergen Tech Creativity day

Šogad oktobris IT uzņēmumā Emergn iezīmējas ne tikai ar pirmo skolas brīvlaiku, bet arī ar ikgadējo tradīciju – Tech Creativity day jeb Tehniskās jaunrades dienu! 

Читать больше