Kāpēc jāmāca robotika sākumskolā?

Mūsu bērni lieliski prot apieties ar viedierīcēm un Lego konstruktoriem. Kāpēc? Gluži vienkārši, jo tas ir interesanti. Un kā būtu ja šie interesantie palīglīdzekļi tiktu iesaistīti pirmsskolu un pamatskolu mācību programmās? Tas ir iespējams un tiek prakstizēts jau vairākās skolās Latvijā. 

Robotika sākumskolā, STEM un robotika

Robotika apvieno konsturēšanu un programmēšanu vienā mācību priekšmetā, kas sniedz daudzpusīgu attīstību bērniem. STEM no angļu valodas (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) ir eksaktās zinātnes, kas tiek pasniegtas bērnam iesaistot apmācības procesā robotikas konstruktorus, planšetdatorus un atbilstošu mācību programmu. Bērni spēlējoties mācās izprast kopsakarības tehnoloģiju pasaulē un programējot jau kopš 5 gadu vecuma izprot lietu secību un apgūst algoritmisko domāšanu.

Zemāk minēti pieci iemesli, kāpēc robotika labvēlīgi ietekmē mācīšanos un bērnu attīstību.

  1. Uzlabojas kognitīvā, smalkās motorikas un sociālā attīstība. Jaunākie pētījumi rāda, ka, robotikas apguve bērniem no pirmskolas līdz otrajai klasei ir īpaši nozīmīga. Darbs notiek komandās. Nodarbības ietver teorētisko daļu, konstruēšanu un programmēšanu. Mācību procesā iegūtās zināšanas bērni pielieto praksē jau tajā pašā brīdī. Rotaļāšanās mācoties ir īpaši svarīga, jo bērni savstarpēji sacenšas izmantojot pašrocīgi būvētos robotus.
  2. Jaunas iespējas radošai un kritiskai domāšanai. Eksperimentējot un izgudrojot bērni pārtop par inženieriem un stāstniekiem. Darbā izmantojot motorus un sensorus, kā arī radot personiski nozīmīgus projektus, bērni izmanto savu iztēli un veicina problēmu risināšanas potenciāla attīstību. Programmējot ar blokshēmām vienkāršus algoritmus, jaunie skolēni var padarīt savu stāstu par īstenību. Tas ir īpaši noderīgi, lai attīstītu viņu izpratni par ja/tad principiem, kā arī par inženierijas projektēšanas procesu.
  3. Droša iepazīstināšana ar tehnoloģiju. Mēs dzīvojam digitālā laikmetā. Dažkārt šī vide šķiet biedējoša pieaugušajiem, kas uztraucas par to, ka viņu bērni pavada pārāk daudz laika pie viedierīcēm. Robotikas neatņemamā daļa – programmēšana nodrošina mācību procesā skolēna drošību, jo netiek kairināta bērna uztvere. Izglītošanās procesa gaitā bērni apgūst to kam patiesībā dators ir paredzēts. Bērnam, kas atstāts bez uzraudzības, jebkura viedierīce attīsta tikai pirkstu veiklību. Dators pedagoga uzraudzībā māca bērnam apgūtu loģiskas ķēdes principus un kopsakarības. Komandu virkne, kuru skolnieks ir izveidojis viedierīces ekrānā jau tajā pašā mirklī liek kustēties viņa robotam un rada vēlēšanos eksperimentēt un uzzināt vairāk. Pedagoga vadībā bērnam tiek veidota nekaitīga vide darbā ar moderno tehnoloģiju pasauli.
  4. Sadzīvei pietuvinātas nodarbības. Bērni pilsētvidē mijiedarbojas ar robotizētiem mehānismiem ikdienā, bet lielākoties neizprot mehānikas pamatus un nespēj paskaidrot “kā tas strādā?”. Ikdienā lietotās tehnloģijas (automātiskās durvis, roku žāvētājs, eskalators utt.) mācību procesā tiek pētītas izmantojot robotus izglītībai. Konstruējot bērns soli pa solim apgūst mehānisko mezglu savietojamības pamatprincipus. Mācoties programmēšanas pamatus mēs iepazīstinām bērnus ar blokshēmu nepārtraukto secību. Rezultātā bērni spēj strukturēt un paskaidrot sadzīvē pielietoto mehānismu darbības pamatprincipus un radīt jaunus, inovatīvus risinājumus, balstoties uz gūtajām zināšanām.
  5. Jautra un iedvesmota mācīšanās. Bērni grib mācīties un izzināt. Mēs pieaugušie esam pie vainas, ja bērns atsakās uzzināt ko jaunu. Mācīties ar prieku un izbrīnu ir viņu dabiska vēlme, tāpēc veiksmīgākie pedagogi palīdz saviem skolēniem izbaudīt mācīšanos. Iegūtās zināšanas skolniekam rada jautājumus par lietām, kas ir aiz aptvertās informācijas sliekšņa. Ja mācību process tiek pareizi organizēts, izmantojot bērnam saistošus mācību līdzekļus, pedagoga vienīgais uzdevums ir vadīt procesu un atbildēt uz jautājumiem. Ja klasē jautājumus uzdod bērni nevis Jūs-  esat sasnieguši rezultātu.

Agrīna iepazīstināšana ar robotiku būtiski veicina bērna izaugsmes un pašizpausmes spēju, jo tiek iesaistīts viņu kognitīvais, kritiskais un radošais potenciāls. Šādā veidā robotikas apguve palīdz mūsu nākotnes dizaineriem un inženieriem labāk izprast un izpētīt apkārtējo pasauli.

Robotikas skolā Robo Hub bērni jau kopš 3 gadu vecuma būvē un programmē savu robotu pēc Lego Education izstrādātas mācību programmas. ROBO HUB ieinteresē bērnus apgūt eksaktās zinātnes jeb STEM jau kopš agras bērnības, lai turpmākais mācīšanās process būtu azartiska atbilžu meklēšana, nevis nogurdinoša “iešana uz skolu”.

Savukārt Robo Hub viedveikals RoboPlay.lv piedāvā robotikas mācību materiālu komplektus un attīstošās spēles bērnu izglītībai. Roboti skolām un pirmsskolas mācību iestādēm palīdz integrēt STEM elementus dažādās mācību programmās, ieskaitot dabaszinības, fiziku, matemātiku, lasītprasmi. Robotikas apguve bēniem ir stabils pamats pilnīgai lietu izpratnei nākotnes tehnoloģiju pasaulē.