Ar šā gada 2.janvāri SIA ROBO HUB ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” realizāciju.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest digitālo mācību un metodisko līdzekli izglītojošajā robotikā pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatizglītības pakāpē. Galvenie ieguvumi pēc projekta realizācijas:

  • interesants un izglītojošs mācību saturs digitālā vidē,
  • pielāgots mācību līdzeklis pedagogiem bez iepriekšējam zināšanām robotikā.

Projekta ietvaros tiks izstrādātas vairākas programmas izglītojošajā robotikā “Konstruēšana, modelēšana, programmēšana bērniem”, kas tiks aprobētas 4 izglītības iestādēs. Mācību uzdevumos tiks īstenots jaunais izglītības standarts, nodrošinot starppriekšmetu saikni matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju jomā, kā arī radīs izpratni par vides un sociālajiem jautājumiem.

Robotikas nodarbības veicina interesi par eksaktajiem priekšmetiem un rada motivāciju uzlabot mācību rezultātus. Tiek apgūtas jaunas starpdisciplinārās prasmes un rakstura īpašības, kas ir nozīmīgas 21. gadsimta karjerai. Robotika ir mācību metode, kas ir pierādīta kā veiksmīga visiem bērniem, tostarp bērniem ar speciālām vajadzībām, piemēram, autiska spektra traucējumiem (autismu) un bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Kopējās projekta Nr. 8.3.1.2/19/A/011 izmaksas ir 167 842,05 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 70%. Projekts tiks realizēts 20 mēnešu laikā no 2020.gada 2.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam.

SIA ROBO HUB ir robotikas skola bērniem, kas dibināta 2016. g. Konstruēšanu un programmēšanu bērni apgūst skolās, pirmsskolās kā arī Brīvības gatvē 224/1, ROBO HUB skolas telpās. Mācības notiek vairākās vecuma grupās audzēkņiem 3-12 gadu vecumā. Darbā tiek izmantota LEGO Education robotikas tehnika un adaptētas mācību metodes. Sīkāk par nodarbībām robohub.lv.