SIA ROBO HUB īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” norit veiksmīgi, neskatoties uz 2020.gada lielo izaicinājumu COVID-19.

Darba stils tika pārstrukturizēts un pielāgots visām mūsdienu iespējām, lai strādātu attālināti. Bez kavējumiem notikušas tiešsaistes sapulces gan ar darbiniekiem, gan ar sadarbības partneriem. Tika iegādāta tiešsaistes programmatūra vienotai materiālu izstrādei, dokumentu uzglabāšanai un darba uzdevumu fiksēšanai, kas ļauj veiksmīgi kontrolēt darba procesu, nodrošinot kvalitatīvu projekta vadību, un redzēt tā progresu jebkurā laikā.

Piedzīvot ilgstošu attālinātu mācīšanās un darba procesu katram no mums ir bijis izaicinājums. Izstrādājot digitālo mācību līdzekli ņemam vērā personīgo pieredzi ko esam guvuši izmantojot dažādus tiešsaistes digitālos risinājumus. Digitāliem mācību līdzekļi pēdējo dažu mēnešu laikā ir kļuvuši sevišķi aktuāli. Arī tie skolas pedagogi, kuri iepriekš nebija draudzīgi ar tehnloģijām nu ir spiesti pielāgoties un apgūt attālinātas komunikācijas rīkus tiešsaistē.

Darbs pie mācību programmu izstrādes izglītojošajā robotikā notiek aktīvi iekļaujoties darba plānā. Kopumā tiks radītas 4 mācību programmas bērniem no 3-12 gadiem. Vienotā komandā, izglītības metodiķi kopā ar vadošajiem ekspertiem izstrādājuši nodarbību metodiskos materiālus, interaktīvo uzdevumu saturu un programmēšanas uzdevums skolotājiem. Notiek aktīvs darbs pie DMML tehniskā risinājuma izstrādes. ROBO HUB sadarbībā ar izstrādātāju, plāno DMML risinājumu, mācību platformas darbības stratēģiju un lietošanas noteikumus. Tiek strādāts arī pie DMML tehniskās specifikācijas apraksta. Jau drīz tiks uzsākts darbs pie DMML programmēšanas un platforma tiks nodota aprobācijai pie sadarbības partneriem.

SIA ROBO HUB ir robotikas skola bērniem, kas dibināta 2016. g. Konstruēšanu un programmēšanu bērni apgūst skolās, pirmsskolās kā arī Brīvības gatvē 224/1, ROBO HUB skolas telpās. Mācības notiek vairākās vecuma grupās audzēkņiem 3-12 gadu vecumā. Darbā tiek izmantota LEGO Education robotikas tehnika un adaptētas mācību metodes. Sīkāk par nodarbībām robohub.lv.

Izglītojošās robotikas nodarbības ir ceļā uz Tavu skolu!

 

 

 

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest digitālo mācību un metodisko līdzekli izglītojošajā robotikā pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatizglītības pakāpē. Galvenie ieguvumi pēc projekta realizācijas:

  • interesants un izglītojošs mācību saturs digitālā vidē,
  • pielāgots mācību līdzeklis pedagogiem bez iepriekšējam zināšanām robotikā.

Projekta Nr.: 8.3.1.2/19/A/011

Periods: Projekts tiks realizēts 20 mēnešu laikā no 2020.gada 2.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam.

 

Informatīvais materiāls sagatavots 17.06.2020.