Globalizācija un IT tehnoloģiju straujā attīstība un vērtību daudzveidība paredz ieviest mācību priekšmetus, kuru pamatā ir caurviju prasmes nevis atsevišķu, nesaistītu priekšmetu apguve.

  1. g. 1. septembrī stājas spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kas ieviesīs pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā Latvijā. https://www.skola2030.lv/lv

Galvenais uzsvars mācību pieejā tiks likts uz:

  • aktīvu izziņas procesu skolotāja vadībā, pašizpausmi un jaunradi;
  • apgūstamo zināšanu un prasmju sasaisti ar reālo dzīvi;
  • starpdisciplināru pieeju, kas novērš satura sadrumstalotību un veicina skolotāju sadarbību procesa organizēšanā.

 

Jaunās izglītības metodes  paredz apgūt jaunas prasmes balstoties uz bērna pieredzi un savstarpējo sadarbību. Ir pierādījies ka definīciju “iekalšana” nav produktīvākais veids kā sagatavot jaunos speciālistus.

Kā iemācīt bērnam mācīties? Kā pasniegt informāciju bērnam sasitošā veidā? Kā integrēt dažādu mācību priekšmetu likumsakarības vienotā darba uzdevumā? Kā iemācīt bērnam rast atbildes uz kompleksiem jautājumiem?  Šie ir jaunās izglītības izaicinājumi, kas jau tuvākajā laikā būs pedagogu dienas kārtībā.

Kā viens no integrētiem mācību priekšmetiem ir izglītojošā robotika bēniem. Robotika ietver visus eksaktos mācību priekšmetus vienā. Bērni konstruējot un programmējot robotus apgūst matemātiku, bioloģiju, ķīmiju, fiziku, datoriku, tehniloģijas un gūst izpratni par vides jautājumiem. Šī jaunā zinātne uzlabo sadarbības un problēmu risināšanas prasmes. Profesionālu pedagogu vadīta robotikas nodarbība māca bērnam palūkoties uz lietu kopsakarībām un risināt problēmu kompleksi, attīstot bērna caurviju prasmes.

Pedagogu uzdevums ir virzīt mācīšanās procesu un atbildēt uz bērnu jautājumiem, nodrošinot uzdevuma atrisināšanu. Robotikas nodarbības laikā audzēknim ir iespēja piedzīvot problēmas pilnu dzīves ciklu no tās rašanās līdz atrisinājumam. Konstruēšana ir process, kura laikā katra kļūda noved pie problēmas. Bērni, pat ar uzmanības traucējumiem, samerā ātri sāk ieklausīties pasniedzēja teiktajā- pretējā gadījumā robots nekustas ne no vietas. Šis ir brīdis kad bērns uzdod jautājumus un meklē atbildes. Nodarbībās netiek izmantoti pieraksti un netiek mācītas formulas. Bērni apgūst likumsakarības tikai no savām kļūdām piedzīvojot tās drošā vidē -mācību klasē. Efektīvākais ceļš uz aizraujošu izglītību un panākumiem ir darīt, kļūdīties un vēlreiz darīt.

Robotikas skola ROBO HUB uzsāk pieteikumu pieņemšanu uz jauno mācību gadu. Nodabības notiek Brīvības gatvē 224 pie VEF (3-12 g.v.), kā arī Latvijas skolās un bērnudārzos (5-12 g.v.). Darbā tiek izmantota LEGO education robotikas tehnika un planšetdatori. Katru nedēļu bērni konstruē unikālas konstrukcijas profesionālu pasniedzēju vadībā.

Izglītojošā robotika ir mācību priekšmets katram nākotnes profesiju kārotājam. Piesakies uz bezmaksas iepazīšanās nodarbību robotikā https://robohub.lv/