Esam apkopojuši informāciju par Aprobācijas rezultātiem Latvijas skolās kā arī saņēmuši nozares profesionāļu recenzijas par projektu “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” (DMML)

Kādas pirmās atsauksmes par “Digitālo mācību līdzekli robotikā”?

Aprobācijas ietvaros kopā 2 mēnešu laikā novadītas 110 nodarbības, 650 audzēkņiem, 9 mācību iestādēs Latvijā t.i. 7 skolās un 2 bērnudārzos. Piedāvājam iepazīties ar dažām partneru publikācijām pēc aprobācijas:

Valkas Jāņa Cimzes Ģimnāzija https://ej.uz/vjq4, Vaiņodes vidusskola https://ej.uz/somf, Strenču pamatskola https://ej.uz/1gtb, Priekules vidusskola https://ej.uz/9iii, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola https://ej.uz/etup, Ilūkstes Raiņa vidusskola https://ej.uz/j7mf.

Esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes, kā arī vērā ņemamus ierosinājumus platformas uzlabošanai. Apkopojot aprobācijas rezultātus saskaramies ar dažādā pieredzēm. Ņemam vērā, ka lietotāji bija arī dabaszinību un matemātikas skolotāji, kas nebūt nav IT jomas speciālisti. Mācību platformai jābūt viegli uztveramai un brīvi lietojamai lai jebkurš lietotājs spēj intuitīvi piekļūt nodarbībām, netērējot laiku darbībām bez kurām iespējams iztikt.

Esam saņēmuši arī rezenzijas no vadošajiem nozares speciālistiem Latvijā. Vērtējumu par jaunizveidotā DMML saturu un lietojamību snieguši kopā 3 nozares eksperti:

  • Linda Daniela Latvijas Universitātes Pedagoģijas un māksas fakultāte dekāne, Pedagoģijas zinātniskā institūta direktore, jaunizveidotās studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” direktore. Linda Daniela sagatavojusi vairākas grāmatas izglītības tehnoloģiju jomā. Grāmatā par izglītojošo robotiku apopotas idejas, kā robotiku var izmantot gan darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, gan vispārējā izglītībā, gan arī augstākajā izglītībā.
  • Agris Ņikitenko – Rīgas Tehniskās Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehniloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un projektēšanas katedras profesors. Doktora grāds inženierzinātnēs, nosēguma darba “Hibrīdas intelektuālas sistēmas izstrādāšana un realizēšana” ietvaros ir izstrādāta robotizēta intelektuāla sistēma. Vairāk kā 10 gadus ilga pedagoģiskā darba pieredze.
  • Justīne Smuļkēviča, skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā. Beigusi LU Pedagoģijas, psih. Un mākslas fakultāti un ieguvusi profesionālo maģistra grādu izglītības vadības specialitātē.

DMML robotikā tiek veidots ar mērķi radīt skolēniem interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un izprast starppriekšmetu likumsakarības. Konstruēšana, modelēšana un programmēšana ir pamatā bērnu izpratnei par tehnoloģijām un to darbibas pamatprincipiem.

Digitālais mācību līdzeklis robotikā latviešu valodā būs pieejams jau 2021. g. nogalē.